Maynard John BACKS(1916 - 2005)
Anna Mae SWANSON(1920 - 1964)
m. 11 Aug 1973, Poplar Grove, Boone, Illinois
David GLATT190 Eva Marie BACKS190
b. 26 Mar 1953
d.  
b. 20 Apr 1953, Poplar Grove, Boone, Illinois
d.